PDF bvlive.co.uk ´ مجموعه اشعار نصرت رحمانی MOBI Î

مجموعه book اشعار pdf نصرت book رحمانی free مجموعه اشعار ebok مجموعه اشعار نصرت رحمانی PDF? مجموعه اشعار PDF \ شما تحریک شدم آن چیزهایى که در زندگى هست و در شعر دیگران سایه‌اى از خود نشان مى‌دهد، در شعر شما بى‌پرده‌اند اگر این جرأت را دیگران نپسندند براى شما عیب نیست ولى من نمى‌خواهم براى اشعار شما مقدمه نوشته باشم، دیوان شعر وقتى که مطالب قابل تفسیر وتوضیح نداشت شاید چندان محتاج به مقدمه نباش?.

? مجموعه اشعار PDF \ شما تحریک شدم آن چیزهایى که در زندگى هست و در شعر دیگران سایه‌اى از خود نشان مى‌دهد، در شعر شما بى‌پرده‌اند اگر این جرأت را دیگران نپسندند براى شما عیب نیست ولى من نمى‌خواهم براى اشعار شما مقدمه نوشته باشم، دیوان شعر وقتى که مطالب قابل تفسیر وتوضیح نداشت شاید چندان محتاج به مقدمه نباش?.

PDF bvlive.co.uk ´ مجموعه اشعار نصرت رحمانی MOBI Î

❮Reading❯ ➷ مجموعه اشعار نصرت رحمانی Author نصرت رحمانی – Bvlive.co.uk آقاى رحمانىمن شعرهاى شما را بارها در مطبوعات این شهر خوانده‌ام اول دفعه قطعه «شب تاب» را که براى من خواندید، م❮Reading❯ ➷ مجموعه اشعار نصرت رحمانی Author نصرت رحمانی – Bvlive.co.uk آقاى رحمانىمن شعرهاى شما را بارها در مطبوعات این شهر خوانده‌ام اول دفعه قطعه «شب تاب» را که براى من خواندید، م آقاى رحمانىمن شعرهاى شما را بارها در مطبوعات این شهر خوانده‌ام اول دفعه قطعه «شب تاب» را که براى من خواندید، من نسبت به احساسات لطی?.

PDF bvlive.co.uk ´ مجموعه اشعار نصرت رحمانی MOBI Î

PDF bvlive.co.uk ´ مجموعه اشعار نصرت رحمانی MOBI Î .

10 thoughts on “مجموعه اشعار نصرت رحمانی

 1. پیمان علو پیمان علو says:

  PDF bvlive.co.uk ´ مجموعه اشعار نصرت رحمانی MOBI Î مجموعه book, اشعار pdf, نصرت book, رحمانی free, مجموعه اشعار ebok, مجموعه اشعار نصرت رحمانی PDFوارد کافه نادری بشی و داد بزنی گنده لوتتون کیه؟؟نصرت میاد جلونصرت رو میشه خلف ترین و یاغی ترین شاعر دوره دونست ،شاعری که تو کشتارگاه زندگی میکرد نفس میکشید،جوادیه طهران رو بیشتر از هرکسی میشناخت،نصرت درد رو دیده بود حس کرده بود ‌به شعر دعوتش کردبقول چارلز بوکوفسکی «ما نویسندگانی رو میپسندیم که گرسنگی کشیده اند یا دیوانه شده اند یا خودکشی کرده اند و بعد ها کشف شده اند،ات


 2. ZaRi ZaRi says:

  PDF bvlive.co.uk ´ مجموعه اشعار نصرت رحمانی MOBI Î مجموعه book, اشعار pdf, نصرت book, رحمانی free, مجموعه اشعار ebok, مجموعه اشعار نصرت رحمانی PDFاو یک نگاه داشت به صد چشم می نهاداو یک ترانه داشت به صد گوش می سرود من صد ترانه خواندم و نشنود هیچکسمن صد نگاه داشتم و دیده ای نبود


 3. Saman Saman says:

  PDF bvlive.co.uk ´ مجموعه اشعار نصرت رحمانی MOBI Î مجموعه book, اشعار pdf, نصرت book, رحمانی free, مجموعه اشعار ebok, مجموعه اشعار نصرت رحمانی PDFوقتی پرنده‌ای رامعتاد می‌کنندتا فالی از قفس بدر آردو اهدا نماید آن فال را به جویندگان خوشبختیتا شاهدانه‌ای بگیردپروازقصه‌‌ی بس ابلهانه‌ای استاز معبــر قفــس


 4. Fatemeh Fatemeh says:

  PDF bvlive.co.uk ´ مجموعه اشعار نصرت رحمانی MOBI Î مجموعه book, اشعار pdf, نصرت book, رحمانی free, مجموعه اشعار ebok, مجموعه اشعار نصرت رحمانی PDFپاییز چه زیباستمهتاب زده تاج سر کاجپاشویه پر از برگ خزان دیده ی زرد استبر زیر لب هره کشیدند خدایانیک سایه ی باریکهشتی شده تاریکرنگ از رخ مهتاب پریدهبر گونه ی ماه ، ابر اگر ، پنجه کشیدهدامان خودش نیز دریدهآرام دود باد درون رگ نودانبا شور زند ، نی لبک آرامتا سروِ دلارام ، برقصدپُر شورپُر ناز بخواند ، شبگیر، سرِ دارهر برگ که از شاخه جدا گشته به فکر استتا روی زمین بوسه زند بر لب برگیهر برگ که در روی زمین است ، به فکر استتا باز کند ناز و دود گوشه ی دنجیآن


 5. محمد محمد says:

  PDF bvlive.co.uk ´ مجموعه اشعار نصرت رحمانی MOBI Î مجموعه book, اشعار pdf, نصرت book, رحمانی free, مجموعه اشعار ebok, مجموعه اشعار نصرت رحمانی PDFنمی دونم این همون مجموعه ای هست که من از نصرت یه وقتی خوندم یا نه ولی هر چی هست نصرت یعنی روح شعر زمانه دیریست تا خروس برکشیده بانگ سوم خود را و انکار ما تثبیت گشته است


 6. پریا پریا says:

  PDF bvlive.co.uk ´ مجموعه اشعار نصرت رحمانی MOBI Î مجموعه book, اشعار pdf, نصرت book, رحمانی free, مجموعه اشعار ebok, مجموعه اشعار نصرت رحمانی PDFشعر کفر رو اگه بدون سانسور پیدا کردین حتما بخونین


 7. Forough Forough says:

  PDF bvlive.co.uk ´ مجموعه اشعار نصرت رحمانی MOBI Î مجموعه book, اشعار pdf, نصرت book, رحمانی free, مجموعه اشعار ebok, مجموعه اشعار نصرت رحمانی PDFراستش فکر نمی کنم هیچ وقت بتوانم کتاب شعری را از صفحه اول تا آخر با یک ریتم مسلسل بار بخوانمبنابراین متن خواندم اما نه کامل و به معنای که نوشته ام شعر برای من حس و حال دم است


 8. Hamid Hasanzadeh Hamid Hasanzadeh says:

  PDF bvlive.co.uk ´ مجموعه اشعار نصرت رحمانی MOBI Î مجموعه book, اشعار pdf, نصرت book, رحمانی free, مجموعه اشعار ebok, مجموعه اشعار نصرت رحمانی PDFلرزید در عمیق آینه تصویرپر زد کلاغی از لب دیواربادی وزید و پنجره را بستباران گرفت نرماندوه پیله بستبا خویش مرد گفت اِحساس می کنمتا مرز بی نهایتآنجا که اِنجماد، در روح هر روان شده ای جاریستراهی دراز نیستاما، خدا اگرچه بزرگ است البته گر که هستو عادل کریمو کیست و که چیستبی شکدر انتظار لاشه ی من نیستباری سخن دراز شداز لابلای زخم خرافات میراث رفتگان چرک آب باز شدبهتر که بگذریماینک سه هفته می گذرد اس


 9. Soheilun8 Soheilun8 says:

  PDF bvlive.co.uk ´ مجموعه اشعار نصرت رحمانی MOBI Î مجموعه book, اشعار pdf, نصرت book, رحمانی free, مجموعه اشعار ebok, مجموعه اشعار نصرت رحمانی PDFنصرت ارزشمندتر از نیما هست برای من


 10. Faeze_gholi Faeze_gholi says:

  PDF bvlive.co.uk ´ مجموعه اشعار نصرت رحمانی MOBI Î مجموعه book, اشعار pdf, نصرت book, رحمانی free, مجموعه اشعار ebok, مجموعه اشعار نصرت رحمانی PDFچه بگویم،نگفته هم پیداست;


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *